Oznam o zmene sídla spoločnosti ODOS, s.r.o. od 17.3.2020

Vážený obchodný partner, oznamujeme Vám, že naša spoločnosť mení sídlo firmy od 17.3.2020.
Nové sídlo spoločnosti ODOS, s.r.o. :

Sládkovičova 10, 040 01 Košice

Ďakujeme za pochopenie

Štítky