Objednávka služieb

  OBJEDNAVATEĽ

  PREDMET OBJEDNÁVKY

  pristavenie kontajnera, prevzatie odpadu, odvoz kontajneradlhodobý prenájom kontajnera s priebežným vývozomvývoz kontajnera

  Dátum pristavenie kontajnera:

  Dátum vyzdvihnutia / odvozu kontajnera:

  Druh odpadu:

  Cena za zmiešané obaly - spáliteľný odpad je: 170€/t. bez DPH
  Cena za stavebnú suť - inertný odpad je: 29€/t. bez DPH
  Cena za nákladnú dopravu ramenovým nosičom je vo výške: 1,80€/km bez DPH
  Cena za prenájom kontajnera je vo výške: 2€/ks/deň bez DPH
  Manipulácia s kontajnerom: 15 € / vývoz bez DPH

  Cena za stojné vozidla je: 25€/hod.
  Na vyseparované odpady ako drevo, papier, sklo a pod. sa cena stanoví dohodou.

  OSTATNÉ