Objednávka služieb

OBJEDNAVATEĽ

PREDMET OBJEDNÁVKY

pristavenie kontajnera, prevzatie odpadu, odvoz kontajneradlhodobý prenájom kontajnera s priebežným vývozomvývoz kontajnera
Dátum pristavenie kontajnera:
Dátum vyzdvihnutia / odvozu kontajnera:
Druh odpadu:
Cena za zmiešané obaly - spáliteľný odpad je: 99€/t. bez DPH
Cena za stavebnú suť - inertný odpad je: 10,50€/t. bez DPH
Cena za nákladnú dopravu ramenovým nosičom je vo výške: 1,40€/km bez DPH
Cena za nákladnú dopravu hákovým nosičom je vo výške: 1,65€/km bez DPH
Cena za prenájom kontajnera je vo výške: 1,50€/ks/deň bez DPH
Vstup vozidla nad 3,5 tony do spaľovne je: 40€/vozidlo bez DPH
Na vyseparované odpady ako drevo, papier, sklo a pod. sa cena stanoví dohodou.

OSTATNÉ