Objednávka služieb

  OBJEDNAVATEĽ

  PREDMET OBJEDNÁVKY

  pristavenie kontajnera, prevzatie odpadu, odvoz kontajneradlhodobý prenájom kontajnera s priebežným vývozomvývoz kontajnera
  Dátum pristavenie kontajnera:
  Dátum vyzdvihnutia / odvozu kontajnera:
  Druh odpadu:
  Cena za zmiešané obaly - spáliteľný odpad je: 120€/t. bez DPH
  Cena za stavebnú suť - inertný odpad je: 11,50€/t. bez DPH
  Cena za nákladnú dopravu ramenovým nosičom je vo výške: 1,70€/km bez DPH
  Cena za nákladnú dopravu hákovým nosičom je vo výške: 2,00€/km bez DPH
  Cena za prenájom kontajnera je vo výške: 1,50€/ks/deň bez DPH
  Cena za stojné vozidla je: 5€ za každých začatých 15min.
  Na vyseparované odpady ako drevo, papier, sklo a pod. sa cena stanoví dohodou.

  OSTATNÉ