Náš cenník

platný od 1.1.2024
  • Cena za zmiešané obaly - spáliteľný odpad: 170 €/ tona bez DPH
  • Cena za stavebnú suť - inertný odpad: 29 €/ tona bez DPH
  • Nákladná doprava ramenovým nosičom: 1,80 €/ km bez DPH
  • Prenájom kontajnera: 2 €/ ks/deň bez DPH
  • Manipulácia s kontajnerom: 15 € / vývoz bez DPH
  • Cena za stojné vozidla je: 25 € / hod. bez DPH
  • Na vyseparované odpady ako drevo, papier, sklo a pod. sa cena stanoví dohodou.