ZBER A ODVOZ ODPADU

Medzisklad NO

Jednou z našich činností je i zber vybraných druhov nebezpečných odpadov. Množstvá a druhy odpadov sú určené podľa kapacity medziskladu.

ZNEŠKODNENIE ODPADU

Individuálne riešenie

V rámci svojej činnosti ponúkame svojim klientom zabezpečenie zneškodnenia väčšiny druhov odpadov. Spôsob zneškodnenia je individuálny.

DOPRAVA

V rámci Košíc a okolia

Potrebujete zneškodniť alebo zlikvidovať odpad? Naším klientom zabezpečujeme prepravu odpadu vlastnými dopravnými prostriedkami.

Služby

Naše služby pokrývajú viaceré oblasti odpadového hospodárstva. Môžeme ich rozdeliť do nasledujúcich bodov.

Zneškodnenie odpadov
podľa prílohy č. 3 Zákona č. 223/2001 Zz. o odpadoch, preprava odpadov podľa platnej legislatívy, úprava a zhodnocovanie odpadov vrátane druhotných surovín.
Dekontaminácia
Dekontaminačné, sanačné, čistiace, demolačné a iné špeciálne práce v chemických prevádzkach, olejových hospodárstvach, zásobníkoch ropných produktov a pod..
Procesy
Biodegradačné procesy pri zneškodnení alebo zhodnocovaní odpadov.
Sanácia
Sanácia starých záťaží, zneškodňovanie nebezpečných, stavebných a inertných odpadov. Doprava vlastnými vozidlami s výbavou ADR.
Prenájom
Prenájom kontajnerov na odpad vo veľmi výhodných cenových reláciách. V súčasnosti je k dispozícii na prenájom 34 kontajnerov. Z toho je 26 kontajnerov pre ramenový nosič, 6 kontajnerov pre hákový nosič a 2 lisovacie kontajnery.
Enviro
Komplexné služby v oblasti enviromentálnej legislatívy, enviromentálne informácie a analýzy odpadov.

Novinky spoločnosti

Kontaktujte nás