Oznam o zvýšení cien poskytovaných služieb

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu úpravy cien spoločnosťou Kosit a.s., v prevádzke Spaľovňa odpadov – ZEVO (zariadenie na energetické využitie odpadov) v Kokšov Bakši, sme nútení s účinnosťou od 1.1.2022 upraviť ceny spáliteľného odpadu na 120 €/t. V prípade ľahkého materiálu ( sklenená vata, izolačné materiály, polystyrén… ) hmotnosť menšia ako 150 kg/m3 je cena za zneškodnenie odpadu 160 €/t.