Novinky

Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu úpravy cien spoločnosťou Kosit a.s., v prevádzke Spaľovňa odpadov – ZEVO (zariadenie na energetické využitie odpadov) v Kokšov Bakši, sme nútení s účinnosťou od 1.1.2024 upraviť ceny spáliteľného odpadu na 170 €/t bez DPH.

Čítať viac

Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu úpravy cien spoločnosťou Kosit a.s., v prevádzke Spaľovňa odpadov – ZEVO (zariadenie na energetické využitie odpadov) v Kokšov Bakši, sme nútení s účinnosťou od 1.12.2022 upraviť ceny spáliteľného odpadu na 150 €/t bez DPH.

Čítať viac

Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu úpravy cien spoločnosťou Kosit a.s., v prevádzke Spaľovňa odpadov – ZEVO (zariadenie na energetické využitie odpadov) v Kokšov Bakši, sme nútení s účinnosťou od 1.1.2022 upraviť ceny spáliteľného odpadu na 120 €/t. V prípade ľahkého materiálu ( sklenená vata, izolačné materiály, polystyrén… ) hmotnosť menšia

Čítať viac