Oznam o zvýšení cien poskytovaných služieb

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu úpravy cien spoločnosťou Kosit a.s., v prevádzke Spaľovňa odpadov – ZEVO (zariadenie na energetické využitie odpadov) v Kokšov Bakši, sme nútení s účinnosťou od 1.6.2019 upraviť ceny spáliteľného odpadu na 99 €/t

Štítky