Oznam o zvýšení cien poskytovaných služieb

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu úpravy cien spoločnosťou Kosit a.s., v prevádzke Spaľovňa odpadov – ZEVO (zariadenie na energetické využitie odpadov) v Kokšov Bakši, sme nútení s účinnosťou od 1.12.2022 upraviť ceny spáliteľného odpadu na 150 €/t bez DPH.