Oznam o zavedení poplatku

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť Kosit a.s., prevádzka Spaľovňa odpadov – ZEVO (zariadenie na energetické využitie odpadov) v Kokšov Bakši, zavádza s účinnosťou od 1.6.2019 manipulačný poplatok pre cudzie vozidlá nad 3,5 tony vo výške 40€ za každý vstup vozidla.

Štítky