HOME O SPOLOČNOSTI PREPRAVNÝ PORIADOK SLUŽBY LEGISLATÍVA

ODOS - nakladanie s odpadom, nákladná doprava

Vitajte na stránkach spoločnosti ODOS, s.r.o., ktorá sa  zaoberá poskytovaním služieb v oblasti nakladania s odpadmi v  odpadovom hospodárstve. To zahŕňa najmä tieto činnosti:

  • zber a odvoz odpadov
  • zneškodňovanie odpadov
  • dekotaminačné, sanačné, čistiace a demolačné práce v chemických prevádzkach, olejových hospodárstvach a pod.
  • poradentsvo v oblasti enviromentálnej legislatívy, enviromentálne informácie a analýzy odpadov
  • a ďalšie... Ich celý zoznam nájdete v časti Služby.
Okrem toho ponúkame našim klientom možnosť prenájmu (predaja) kontajnerov a zabezpečenie nákladnej dopravy.

V prípade ak máte záujem o naše služby kontaktujte nás na našej adrese, alebo využite možnosť objednávky prostredníctvom objednávkového formulára, ktorý nájdete v časti Služby - Objednávka služieb.

Našim záujmom je poskytovať kvalitné služby v odpadovom hospodárstve a prispievať tak k zlepšovaniu stavu a čistoty životného prostredia.

ODOS, s.r.o.

Abovská 100, 040 17 Košice
Tel.: 055/699 76 56
Mobil: 0903 632 153
Email: odoske@odoske.sk

Prevádzka:
Kostolná 117, 040 13 Valaliky