HOME O SPOLOČNOSTI PREPRAVNÝ PORIADOK SLUŽBY LEGISLATÍVA

Služby

Naše služby pokrývajú viaceré oblasti odpadového hospodárstva. Môžeme ich rozdeliť do nasledujúcich bodov:

  • Zneškodnenie odpadov podľa prílohy č. 3 Zákona č. 223/2001 Zz. o odpadoch, preprava odpadov podľa platnej legislatívy, úprava a zhodnocovanie odpadov vrátane druhotných surovín.
  • Dekontaminačné, sanačné, čistiace, demolačné a iné špeciálne práce v chemických prevádzkach, olejových hospodárstvach, zásobníkoch ropných produktov a pod..
  • Biodegradačné procesy pri zneškodnení alebo zhodnocovaní odpadov.
  • Sanácia starých záťaží, zneškodňovanie nebezpečných, stavebných a inertných odpadov. Doprava vlastnými vozidlami s výbavou ADR.
  • Prenájom a predaj kontajnerov na odpad vo veľmi výhodných cenových reláciách. V súčasnosti je k dispozícii na prenájom 42 kontajnerov (23 pre ramenový, 13 pre lanový a 6 pre hákový nosič).
  • Komplexné služby v oblasti enviromentálnej legislatívy, enviromentálne informácie a analýzy odpadov.

ODOS, s.r.o.

Abovská 100, 040 17 Košice
Tel.: 055/699 76 56
Mobil: 0903 632 153
Email: odoske@odoske.sk

Prevádzka:
Kostolná 117, 040 13 Valaliky