HOME O SPOLOČNOSTI PREPRAVNÝ PORIADOK SLUŽBY LEGISLATÍVA

Novinky spoločnosti

Oznam o zvýšení cien poskytovaných služieb

Vážený zákazníci, v dôsledku legislatívnych zmien v zákone sme boli nútení zvýšiť cenu za dopravné náklady poskytovaných služieb. Aktuálne ceny zobrazuje...

1. 5. 2016

ODOS, s.r.o.

Abovská 100, 040 17 Košice
Tel.: 055/699 76 56
Mobil: 0903 632 153
Email: odoske@odoske.sk

Prevádzka:
Kostolná 117, 040 13 Valaliky